Sponserschieting St-Sebastiaansgilde Lichtaart

29-07-2018

Onze collega's geven naar jaarlijkse gewoonte een sponserschieting. Allen die willen kunnen hier aan deelnemen. ik kan u verzekeren dat dit zeker leuk is om te doen. Je mag natuurlijk ook komen om er iets lekker te drinken en te lachen.